Kredyt dla obcokrajowca – jak można go uzyskać?

W Polsce jest wielu cudzoziemców, którzy nierzadko decydują się na dłuższy pobyt w kraju, chcą nawet stać się jego obywatelami. Nie ma problemu ze znalezieniem pracy, trudniej może być z uzyskaniem kredytu, szczególnie hipotecznego. Warto jednak wiedzieć, że po spełnieniu określonych wymogów pozytywne rozpatrzenie wniosku przez kredytodawcę jest możliwe. Warto wobec tego poznać warunki, jakie musi spełniać obcokrajowiec chcący dostać kredyt hipoteczny.

Jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec wnioskujący o przyznanie kredytu hipotecznego?

Obcokrajowcy również mogą liczyć na uzyskanie kredytu hipotecznego pod warunkiem, że spełnią ściśle określone wymagania. Niezbędny jest oczywiście numer PESEL, aby móc w ogóle myśleć o złożeniu wniosku, to samo dotyczy zameldowania na terenie Polski. Nie ma znaczenia, że zniesiono obowiązek meldunkowy, bo przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny przez cudzoziemca nadal niezbędne staje się potwierdzenie jego pobytu w Polsce. Oczywiście na tym wymagania się nie kończą, zalicza się do nich także uzyskanie zdolności kredytowej pozwalającej na przyznanie zobowiązania finansowego. Na jej wysokość wpływa w dużej mierze forma zatrudnienia, sytuacja finansowa obcokrajowca, historia kredytowa i sytuacja osobista.

Jeśli ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, to rosną szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego. Dla banku znaczenie mają dochody wnioskodawcy, których wysokość porównuje się z miesięcznymi wydatkami. Wszystko to jest potrzebne do tego, aby móc oszacować możliwości finansowe, czy cudzoziemiec będzie rzeczywiście w stanie spłacać terminowo raty i jednocześnie utrzymywać się w Polsce. Szanse na otrzymanie pozytywnej odpowiedzi od kredytodawcy mają osoby niezalegające z żadnymi płatnościami, czyli bez niespłaconych zobowiązań finansowych. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę także wiek obcokrajowca, jego stan cywilny, wykształcenie, liczbę osób na jego utrzymaniu.

Co powinien wiedzieć każdy obcokrajowiec ubiegający się o przyznanie kredytu hipotecznego w Polsce?

Jeżeli ktoś chce otrzymać kredyt hipoteczny, co dotyczy także obcokrajowców, to musi mieć odpowiedni wkład własny. Warto tutaj od razu zaznaczyć, że zobowiązanie finansowe zostanie wypłacone w walucie, w której zarabia wnioskodawca. Każdy bank prowadzi nieco inną politykę, dlatego kluczowe staje się zapoznanie z regulaminem kredytodawcy, jego wymaganiami odnośnie udzielania zobowiązania finansowego. Może okazać się przykładowo, że cudzoziemiec musi wykazać stały związek z Polską, wystarczy między innymi związek małżeński z obywatelem polskim, akt notarialny potwierdzający bycie właścicielem nieruchomości na terenie Polski.

W przypadku kredytu hipotecznego niezbędne staje się dodatkowe zabezpieczenie, na wypadek wystąpienia problemów z terminową spłatą zobowiązania. Warto także wiedzieć, że nie ma możliwości uzyskania kredytu przez obcokrajowca bez karty pobytu. Jest to jedna z form zabezpieczenia kredytodawców na wypadek powrotu cudzoziemca do swojego ojczystego kraju. W celu uchronienia się przed brakiem spłaty zobowiązania często wymaga się karty stałego pobytu, bez której złożony wniosek o hipoteczny kredyt dla obcokrajowca zostanie automatycznie odrzucony. Banki zawsze dokładnie weryfikują potencjalnego klienta, sprawdzają go w rejestrach istniejących w kraju pochodzenia wnioskodawcy.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby dostępny był kredyt dla obcokrajowca?

Przed złożeniem wniosku o przyznanie kredytu hipotecznego obcokrajowiec powinien zadbać o zgromadzenie niezbędnej dokumentacji. Konieczne jest wspomniane wcześniej prawo pobytu, czyli karta czasowego lub stałego pobytu, a w przypadku obywateli Unii Europejskiej – zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej na terenie naszego kraju. W pierwszej kolejności trzeba upewnić się, jakie dokładnie dokumenty są akceptowane przez wybranego kredytodawcę, bo każdy bank ma inne wymagania. Czasem niezbędne staje się także zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Nie jest to konieczne przy zakupie samodzielnego lokalu mieszkalnego służącego do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych, to samo dotyczy nieruchomości wchodzącej w skład wspólnoty majątkowej.

Jeśli obcokrajowiec zamieszkuje Polskę przez minimum pięć lat od czasu otrzymania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, to również nie musi ubiegać się o zezwolenie na nabycie nieruchomości. Do wniosku o przyznanie kredytu trzeba dołączyć także kopię dokumentu tożsamości, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, rozliczenie PIT za poprzedni rok, bankowe potwierdzenie wysokości uzyskiwanych dochodów oraz różnych dokumentów związanych z nieruchomością, której zakup chce się sfinansować za pomocą kredytu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://solemofinanse.pl/kredyt-hipoteczny-dla-obcokrajowcow-praktyczne-porady/ 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 + 17 =